Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Interneta veikala www.bernusports.lv lietošanas nosacījumi

1. Interneta veikala www.bernusports.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA TransFX (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
2. Katra veikala lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Veikala lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.
3. Izmantojot vai citējot www.bernusports.lv veikala materiālus, atsauce uz to ir obligāta.
4. Veikla lapas satur tekstu, fotogrāfijas, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder Pārdevējam vai arī Pārdevējam ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu mājas lapā.
5. Veikala lapas var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot veikala lapās izvietotās teksta saites.
6. Visa veikala lapās ietvertā informācija ir informatīva, par operatīvām izmaiņām, ja tādas būs radušās saistībā ar preču pieejamību, akcijas precēm un tml., informēsim pircējus atjaunojot informāciju lapās.
7. Pārdevējam ir tiesības grozīt, papildināt vai izņemt informāciju no veikala lapām.
8. Pārdevējs neuzņemas atbildību par veikala pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ.
9. Interneta veikalā www.bernusports.lv piedāvāto preču pārdošana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr. 207 “Noteikumi par distance līgumu”, Pārdevējam un Pircējam slēdzot distances līgumu. Ar pilno “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” tekstu var iepazīties šeit.
10. Visas www.bernusports.lv izvietotās preces tiek pārdotas par cenām, kas norādītas pie preces pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Cenas ir norādītas euro valūtā, tajās ir iekļauts PVN. Preces cenā netiek iekļauta maksa par preces piegādi.
11. Akcijas cenas precēm un preču grupām ir spēkā, kamēr attiecīgā prece atrodas Pārdevēja noliktavā.
12. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ (piemēram, higiēnas priekšmeti, lietoti apģērbi un tml. preces). Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). Pārdevējs 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atmaksā Pircējam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Pircējs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Pircējam par saviem līdzekļiem jānogādā prece Pārdevēja tirdzniecības vietā Dzelzavas iela 80-42, Rīga, LV-1082, Latvija.
13. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta Pircējam Pircēja nepatiesi un/vai neprecīzi norādītas informācijas dēļ. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pircējs ir izdarījis preces pasūtījumu, norādot nepatiesu un/vai neprecīzu informāciju, Pārdevējam ir tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma, par to informējot Pircēju.
14. Reģistrējoties vai veicot pirkumu www.bernusports.lv, Pircējs piekrīt Pārdevēja jaunākās informācijas saņemšanai uz Pircēja norādīto e-pastu (piemēram, par cenu atlaidēm, jauniem pakalpojumiem, īpašām akcijām un tml.). Pircējam ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas, nosūtot attiecīgu ziņu uz Pārdevēja e-pastu info@bernusports.lv.
15. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu aizsardzību, kā arī bez Pircēja rakstveida piekrišanas neizpaust Pircēja sniegto informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
16. Pārdevējs neuzglabā elektroniski noslēgtā distances līguma kopiju.

Servisa apkalpošana

1. Visām Interneta veikalā www.bernusports.lv piedāvātām precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
2. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
3. Lai saņemtu servisa apkalpošanu, Jums ir nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī nogādāt preci autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā vai uz interneta veikala www.bernusports.lv juridisko adresi. Servisa apkalpošana notiks ātrāk, ja nogādāsiet preci tieši autorizētajā ražotāja servisa centrā.